Flyfestival

Federation of Fly Fishers ‘Casting Instructor Certification Program’ begyndte i 1992 for at sikre et overordnet niveau for fluekasteinstruktion og især omkring instruktørernes viden og dygtighed.

Programmets mål er at uddanne og udvikle fluekasteinstruktører ved at:

  • Sætte en høj standard for kasteundervisning.
  • Afholde uddannelsens workshop som en obligatorisk del af certificeringen til instruktør.
  • Administrere en test, der demonstrerer prøvetagerens teoretiske viden, kasteevner og undervisniveau.
  • Afholde særlige kasteklinikker, hvor fluekasteinstruktører uddannes i fluekasteinstruktion.
  • At skabe og vedligeholde et kommunikations-netværk for uddannede kasteinstruktører.
flyfestival

Casting Board of Governors

Programmet styres af ‘Casting Board of Governors’ (CBOG) som er en gren af International Federation of Fly Fishers (IFFF), der består af flere af de mest respekterede navne i verden, inden for fluekast og fluefiskeri.
Alle certificeringsprøver skal godkendes af enten ét medlem fra CBOG eller to certificerede Master Casting Instructors.

Hvordan bliver du selv certificeret fluekasteinstruktør?
Du skal være medlem af IFFF og deltage i forudgående instruktør workshop og bestå både en skriftlig test og en præstationstest, der demonstrerer dine evner inden for såvel fluekast som undervisning.
IFFF har tre forskellige certificeringer – Certified Casting Instructor, Master Casting Instructor og Two-hand Casting Instructor.

IFFF Certified Casting Instructor Prøven består af to dele – en kort workshop med en indlagt skriftlig prøve samt en kaste- og instruktionsprøve. Den skriftlige prøve kan aflægges mundtligt med en tolk, hvis man ikke er stærk i engelsk. Det tager typisk 2-2½ timer at gennemgå prøven – det inkluderer begge dele. Instruktionsprøven tilstræbes afholdt i et roligt og afsondret område, og adgang til vand er ønskeligt. Det er tilladt at have en tolk med. Tilskuere er ikke tilladt uden kandidatens forudgående accept.

IFFF Master Flycasting Instructor Prøven består af to dele – en mundtlig prøve samt en kaste- og instruktionstest. Den mundtlige prøve kan aflægges gennem en tolk. Prøven tager typisk 2½ – 3 timer at gennemføre, begge dele inkl. Den mundtlige prøve aflægges i et roligt lokale, og den praktiske prøve i et roligt og afsondret område med adgang til vand. Det er tilladt at have en tolk med. Tilskuere er ikke tilladt uden kandidatens forudgående accept.

IFFF Two-handed Casting Instructor Prøven består af to dele – en kort workshop med en indlagt skriftlig prøve samt en praktisk kaste- og instruktionsprøve. Den skriftlige prøve kan aflægges mundtligt gennem en tolk. Prøven tager i alt 3 – 3½ timer at gennemgå. En å/flod eller adgang til en pool er påkrævet. Det er tilladt at have en tolk med. Tilskuere er ikke tilladt uden kandidatens forudgående accept. Hvis kandidaten allerede er IFFF CI eller IFFF MCI aflægges den skriftlige prøve og workshoppen ikke